30, 31 იანვარს - სპექტაკლი-ბუფონადა "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი" რეზო გაბრიაძის მარიონეტების თეატრში.

 
 30, 31 იანვარს - სპექტაკლი-ბუფონადა "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი" რეზო გაბრიაძის მარიონეტების თეატრში.
   გენერალი და თავადი ვანო პანტიაშვილი უეცრად ღებულობს დეპეშას იმაზე, რომ პარიზში გარდაიცვალა მისი ბიძა, საფრანგეთის მარშალი დე ფანტიე, რომელმაც უანდერძა მას  რვა ათასზე მეტი კარატის უზარმაზარი ბრილიანტი "დე ფანტიე". თავისი რამდენიმე მემამულეს თანხლებით გენერალი მიემგზავრება საფრანგეთში თავისი განძის მისაღებად. მაგრამ მათ ნებართვის გარეშე აედევნება დაუღლელი ხანუმა.  
 

  30, 31 იანვარს - სპექტაკლი-ბუფონადა "მარშალ დე ფანტიეს ბრილიანტი" რეზო გაბრიაძის მარიონეტების თეატრში.