ავტოდრომი რუსთავის ავტოდრომი

რუსთავის ავტოდრომი

ავტოდრომი
    • რუსთავი, 21-ე კმ თბილისი-წითელი ხიდის მაგისტრალზე,