თეატრი გრიბოედოვის თეატრი

გრიბოედოვის თეატრი

თეატრი
    • მთაწმინდა, რუსთაველის, 2
      • 293 58 11,
      • 293 18 40