თეატრი ჩრდილების სახელმწიფო თეატრი “ბუდრუგანა-გაგრა”

ჩრდილების სახელმწიფო თეატრი “ბუდრუგანა-გაგრა”

თეატრი
  • მთაწმინდა, რუსთაველის, 17
   • +995 599639397,
   • +995 593985699,
   • +995 593393922