ბექა გოცაძის საგვარეულო მარანი

ბექა გოცაძის საგვარეულო მარანი

    • დიდგორი, დაბა კიკეთი,