გადაუხადეთ დაბადების დღე ბავშვებს ვიტამინში NEVER LAND-ის ანიმატორებთან ერთად


დაბადების დღის აღნიშვნა შესაძლებელია მხოლოდ დღის განმავლობაში 10:00 -დან 19:00 საათამდე. მენიუს ფასი იწყება 20 ლარიდან! ბავშვების მინიმალური რაოდენობა - 20 ბავშვი.გადაუხადეთ დაბადების დღე ბავშვებს ვიტამინში NEVER LAND-ის ანიმატორებთან ერთად

 

დაბადების დღის აღნიშვნა შესაძლებელია მხოლოდ დღის განმავლობაში 10:00 -დან 19:00 საათამდე. მენიუს ფასი იწყება 20 ლარიდან! ბავშვების მინიმალური რაოდენობა - 20 ბავშვი.