რესტორანი სწრაფი კვება Shemoikhede Genatsvale (Leselidze area)

Shemoikhede Genatsvale (Leselidze area)

რესტორანი სწრაფი კვება
    • Old Tbilisi, st. Leselidze (Kote Abkhazi ), 25
      • 291 00 05,
      • 243 96 46
    • 09:00 to 23:00   mn-sn